Cortana ตอนนี้สามารถเรียกชื่อคุณได้แล้ว ใน Windows 10

May 31, 2015 9:42 am2846 Views

Cortana in Windows 10

เมื่อ Cortana ถูกผนวกเข้ากับระบบปฏิบัติการใหม่ Windows 10 Technical Preview เธอมีความสามารถที่จำกัดมากเมื่อเทียบกับบน Windows Phone 8.1 อีกทั้งยังตอบสนองได้เชื่องช้า แต่ก็แม่นยำมากขึ้น

ล่าสุดจากรายงานเผยว่า ระบบปฏิบัติการ Windows 10  build 10122 ตอนนี้ได้รับการอัพเดตให้ Cortana ผู้ช่วยเสมือนดิจิตอลบนสมาร์ทโฟนและแพลตฟอร์มของ Windows 10 อื่น นั้นสามารถตอบสนองต่อคำถามด้วยชื่อของคุณ โดยแทรกชื่อคุณเข้าไปในประโยคในการตอบคำถามด้วย เช่นคุณถามเธอถึงสภาพอากาศว่าวันนี้ควรจะนำร่มติดตัวไปด้วยดีหรือไม่ หรือคำถามใดก็ตามเกี่ยวกับรอบภาพยนตร์ เที่ยวบิน ความหมายของคำ

insider-hub-cortana

และถึงแม้ว่านี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แต่ก็ทำให้เธอดูเป็นแจ๋วหรือมนุษย์มากขึ้น ไม่ตอบเหมือนหุ่นยนต์เกินไปไม่รู้ว่าตอบคำถามใคร ช่วยทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างผู้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์

อย่างไรก็ตาม รายงานไม่ได้ระบุว่าเมื่อไหร่ที่ฟีเจอร์นี้จะถูกปล่อยออกมาให้กับ Cortana บนระบบปฏิบัติการ Windows Phone 8.1 บ้าง ซึ่งแม้แต่ Windows 10 Mobile เวอร์ชันใหม่ล่าสุด Cortana ก็ยังไม่มีฟีเจอร์เรียกชื่อผู้ใช้งานเลย

 

ที่มา: windowscentral

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (คลิกที่ tag ด้านล่าง)