Tag : Samsung Galaxy Note 5

ช่วงนี้ข่าว Smartphone อย่าง Samsung Galaxy S7 ซึ่งเป็นของทางค่ายอย่าง Samsung นั้นถือว่ามีข่าวออกมาให้แฟนๆ ตื่นเต้นกันเยอะเป็นพิเศษ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะกำหนดเปิดตัว Samsung Galaxy S7 ของทาง Samsung ภายในงานปลายเดือนนี้อย่าง MWC 2016 นั้นใกล้เข้ามาแล้วนั้นเอง โดยก่อนหน้านี้ได้มีรูปตัวเครื่อง Samsung Galaxy S7 หลุดออกมาแล้วเมื่อไม่นานมานี้เอง แต่ล่าสุดนั้นกลับมีรูปหลุดของ Samsung Galaxy S7 ออกมาให้แฟนๆ ได้ตืนเต้นกันอีกครั้งแล้ว โดยรูปตัวเครื่อง Samsung Galaxy S7 ที่หลุดออกมาเมื่อไม่นานมานี้นั้นจะเป็นรูปตัวเครื่องสีดำนั้นเอง แต่รูปตัวเครื่อง Samsung Galaxy S7 ที่หลุดออกมาล่าสุดนั้นจะมีสีที่แตกต่างไปจากตอนนั้นโดยสีของตัวเครื่องจะเป็นสีทองนั้นเอง อีกทั้งรูปหลุดดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นรูปทางด้านหน้าเครื่องอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีรูปทางด้านหลังของตัวเครื่องออกมาอีกด้วย สำหรับรูปหลุดนี้นั้น (จากรูป) เราจะเห็นว่าทางด้านหลังของตัวเครื่องนั้นทั้งทางซ้ายและทางขวาของตัวเครื่องจะมีความโค้งมน ซึ่งจะมีความคล้ายกับ Smartphone หน้าจอใหญ่ของทาง Samsung อีกรุ่นหนึ่งอย่าง Samsung Galaxy Note 5 […]

18 กุมภาพันธ์ 2559 1333 Views